Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

nielubiecie
każdy ma czasem jakiś kryzys 
— nawet w walentynki
nielubiecie
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaanybodyshit anybodyshit
nielubiecie
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
Reposted frommajenki majenki viatroubles troubles
nielubiecie

June 08 2015

nielubiecie
4438 f7de
Bardzo przykre, a jakże częste doświadczenie. 
Reposted fromchakatagir chakatagir viaredshadow redshadow
nielubiecie
0698 a40e 390
Haha z życia wzięte #holiday  #piwo #plener
Reposted fromyannim yannim
nielubiecie
6253 686b 390
Reposted frombelleza belleza viatroubles troubles
nielubiecie
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viacakees cakees

April 02 2015

nielubiecie
A chyba chodzi o to żeby razem było wam lżej, nie?
— no
Reposted fromrawwwr rawwwr viacakees cakees
nielubiecie
Jeżeli chcesz w życiu dojść do czegoś naprawdę wielkiego, musisz mieć obsesje na punkcie tego, do czego dążysz.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viacakees cakees
nielubiecie
pokazała mi emocje
nauczyła być człowiekiem
— eldo . nie pytaj o nią
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viacakees cakees
nielubiecie
0039 3abe 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduuuli duuuli
nielubiecie
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaZlaKobieta ZlaKobieta
Życzę Ci byś zawsze miał komu mówić dobranoc.
Reposted fromdeviate deviate viacakees cakees
nielubiecie
Czasami starasz się z całych sił, a nie dostajesz nic. Co gorsze, zostajesz za to skrytykowany.
— Szkoło, podcinaj mi skrzydła dalej.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacakees cakees
nielubiecie
6180 c499 390
Reposted fromretaliate retaliate viacakees cakees

March 13 2015

nielubiecie
2009 816d 390
Reposted fromechoecho echoecho viapuella13 puella13
3450 98b5 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapuella13 puella13
nielubiecie
2015 7bcf 390
Reposted fromsamvi samvi viapuella13 puella13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl